Plan nabave općine Otok za 2019. godinu
19.03.2019
Aglomeracija
25.04.2019
Plan nabave općine Otok za 2019. godinu
19.03.2019
Aglomeracija
25.04.2019

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 18. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 26. ožujka 2019. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/19-02/02
Urbroj: 2175/04-01-19-01
Otok, 20. ožujka 2019. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

26. ožujka 2019. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2018.g.
3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Otok za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2018. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Otok za 2019.g.
8. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok
9. Financijsko izvješće NK „OSK“ za 2018.g. 10. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

18. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content