Obavijest o dodjeli vaučera za preuzimanje radnih bilježnica i likovnih mapa za 2023/2024 šk.god. učenicima osnovne škole na području Općine Otok
18.08.2023
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 07/23 – 06.9.2023.
06.09.2023
Obavijest o dodjeli vaučera za preuzimanje radnih bilježnica i likovnih mapa za 2023/2024 šk.god. učenicima osnovne škole na području Općine Otok
18.08.2023
Službeni glasnik Općine Otok – Broj 07/23 – 06.9.2023.
06.09.2023

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-02/04

URBROJ: 2181-36-01/1-23-01

Otok, 18. kolovoza 2023. god.      

                                                                                                                            – vijećnicima Općinskog vijeća

                                                                                          – Općinskom načelniku

                                                                                                                                 – medijima           

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 05/21 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13  – pročišćeni tekst) sazivam 17. sjednicu Općinskog  vijeća  Općine  Otok za dan

                                           24. kolovoza 2023. godine (četvrtak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 19,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D N E V N I        R E D

1.Usvajanje zapisnika  sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok

2. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2022.g.

3. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2022.g.

4. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2022.godinu

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt

   „ZAMJENA STOLARIJE NA ZGRADI NK OSK“

6.Razno

Potpredsjednica Općinskog vijeća: 

                                                                                                     Lara Perković-Tabak

Skip to content