Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika/suradnice za financije i proračun
02.02.2023
Javni poziv za iskaz interesa za nabavu i sufinanciranje sadnog materijala u 2023.g.
16.02.2023
Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika/suradnice za financije i proračun
02.02.2023
Javni poziv za iskaz interesa za nabavu i sufinanciranje sadnog materijala u 2023.g.
16.02.2023

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:024-01/23-02/01

URBROJ:2181-36-01-23-01

Otok, 02. veljače 2023. god.      

                                                                                                                               – vijećnicima Općinskog vijeća

                                                                                         – Općinskom načelniku

                                                                                                                                 – medijima       

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 05/21 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13  – pročišćeni tekst) sazivam 14. sjednicu Općinskog  vijeća  Općine  Otok za dan

                                              06. veljače 2023. godine (ponedjeljak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 17,00  sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D N E V N I        R E D

  1. Usvajanje zapisnika  sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
  2. Prijedlog Odluke o projektnom udruživanju područja Dalmatinska zagora – Splitsko zaleđe
  3. Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o koefijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Otok
  4. Razno

Predsjednik 

Marino Marijanović

Skip to content