Jedinstveni postupak javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Otok i o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Otok
26.09.2022
PROGRAM SVEČANOG OBILJEŽAVANJA BLAGDANA SV. LUKE I DANA OPĆINE OTOK 2022.
13.10.2022
Jedinstveni postupak javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Otok i o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Otok
26.09.2022
PROGRAM SVEČANOG OBILJEŽAVANJA BLAGDANA SV. LUKE I DANA OPĆINE OTOK 2022.
13.10.2022

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 05/21 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 05/21  – pročišćeni tekst)

sazivam 12. sjednicu Općinskog  vijeća  Općine  Otok za dan

                                              11. listopada  2022. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00  sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D N E V N I        R E D

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
  2. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Otok za 2022.g.
  3. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Otok za razdoblje od 2023. do 2027. godine
  4. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na č. zem 3087 k.o. Otok
  5. Razno
Skip to content